Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie podrobně

5. 12. 2010
Prvotní myšlenka na vznik tělocvičny na Jahodnici se začala rodit 30.6.1945 v restauraci „U Uhlířů“ na první pracovní schůzce Tělovýchovného národního výboru (TNV)kde se sešlo 12 zástupců sportovních složek z Jahodnice a Hostavic. Byli přítomni zástupci Čechie Hostavice, DTJ Jahodnice a Hasičského sboru Hostavice.
 
Na tomto shromáždění vznesl pan František Roček návrh na postavení společné tělocvičny. Přítomní po živé debatě návrh přijali. Byla vyhlášena finanční sbírka mezi občany a tak mohl být již v říjnu 1945 od vojenské správy odkoupen starší dřevěný domek, který zůstal ve Štěrboholech po německé armádě.
 
Domek byl odkoupen za cenu 5.000,- Kčs. Na původním místě byl domek rozebrán, jednotlivé díly byly dovezeny na Jahodnici a velmi rychle se začalo pracovat na jeho zprovoznění. Byl upraven terén pozemku a za dozoru pana Františka Jandejska - mistra tesařského – byl celý objekt znovu sestaven, bylo přistaveno přísálí, šatna, místnost určená pro schůze a prozatímní suché WC. Do sálu o rozměrech 8 x 20 m položil jako dar pan Jandejsek parketovou podlahu, která byla tak kvalitně udělaná, že přečkala i požár v roce 1999 a slouží do dnešních dní.
 
22.9.1946 byla dokončená tělocvična slavnostně otevřena. Byla uspořádána celodenní oslava, jejíž součástí byl i přespolní pětikilometrový běh za účasti 22 závodníků. První místo obsadil závodník ze Sparty, na třetím místě skončil pan Jiří Slavětínský.
 
 
Budova Sokola sloužila také jako taneční sál, kde se pořádaly místní zábavy, působil zde i místní divadelní spolek.
 
Tělocvičnu používaly všechny místní  tělovýchovné organizace, které se na schůzi dne 5.9.1947 dohodly, že se  sjednotí do jedné organizace s  názvem SOKOL ČOS. Prvním starostou České obce sokolské byl zvolen bratr Josef Kříž a členy výboru byli bratři a sestry Karel Náprava, Alois Hejhal, Karel Slánička, Ludvík Kečera, Ladislav Lachout, Slávka Lachoutová, Václav Kratochvíl, Marie Filípková a Marie Fabiánová. Členů v té době bylo celkem 210.
 
Pan Kříž na svou funkci rezignoval po 39 letech vedení TJ v roce 1984 ve svých 83 letech.
Současným předsedou je pan Vladimír Vítek, který vystřídal ve funkci pana Václava Skálu (2009-2010). 15let byl předsedou pan Vlastimil Burian (1984-2009).
    
Sokolové se potom jako členové župy Barákovy zúčastnili v roce 1948 na Strahově XI. Všesokolského sletu. Po Všesokolském sletu režim Sokol převedl pod ČSTV jako  TJ Sokol Kyje III. Kromě základního cvičení byl v naší TJ od roku 1955 oddíl stolního tenisu, hrálo se tehdy na dvou stolech. Dále zde byl od roku 1955 také hokejový oddíl vedený Janem Boleslavem. Zápasy se hrály na rybníku v Hostovicích (dnes již rybník neexistuje, na jeho místě je park). Byla postavena dřevěná šatna pro hráče a v roce 1964 bylo rozhodnuto vybudovat předpisové hřiště s vysokými mantinely s tím, že za mrazivého počasí bude hřiště poléváno vodou z obecního hydrantu. Za peníze ČSTV bylo brigádnicky skutečně hřiště dokončeno včetně osvětlení. O sobotách a nedělích se hrávala utkání s ostatními kluby a přes týden mohla bruslit veřejnost. Pro místní děti i mládež to byl skutečný ráj, bruslilo se od příchodu ze školy nebo práce do pozdního večera. V roce 1974 jahodnický hokej ukončil svou činnost, protože počasí bylo nestálé a hráči většinou přešli do jiných oddílů, kde se hrálo na krytých stadionech.
 
V roce 1964 vzal náš Sokol pod ochranná křídla oddíl moderního pětiboje pro trénink šermu. Pětibojaři se umísťovali na předních místech různých soutěží a mistrovství (J. Jindra – držitel titulu Mistr sportu, 12 let byl předsedou českého svazu moderního pětiboje, je mezinárodním rozhodčím, M. Štefani – člen reprezentace, Mistr republiky v šermu kordem, R. Čížková – členka reprezentace, M.Dvořák – stříbrný z MEJ v Římě a další). Po požáru v roce 1999 se již oddíl moderního pětiboje do naší TJ nevrátil.
 
Nejmladším oddílem naší TJ se stal v roce 1992 tenisový oddíl vedený Ing. Zdeňkem Kerlem a začaly se budovat 2 hrací kurty na bývalém prostoru hokejového hřiště, které od roku 1974 chátralo a pomalu bylo demontováno. Malá skupina tenistů se pustila do práce, ale pan Kerl onemocněl a práce se zastavily. Nicméně asi  15 členů si vzalo za své tenisové kurty dokončit. Díky přispění sponzorů a nekonečné obětavé práci členů TJ byly kurty slavnostně otevřeny 8.5.1998.
 
K fungování Sokola měli velký přínos zejména tito členové:
Opravdu jedinečnou a dobrou pracovitou duší byla dlouholetá členka (od r. 1952) paní Růžena Novotná – Rollová (dcera pana Františka Jandejska). Celá léta byla cvičitelkou dětí, dorostenek a žen, vychovala několik generací dětí, pravidelně se se svými svěřenci zúčastňovala obvodních a městských soutěží v gymnastice dětí a dorostenek. Její cvičitelská práce byla přerušena až požárem v roce 1999. Paní Růžena Novotná – Rollová byla v roce 2002 ke svým  osmdesátinám vyznamenána medailí Dr. M.Tyrše.
 
Dalším zasloužilým členem TJ byl pan Jiří Slavětínský, který vykonával mnoho let až do své náhlé smrti v roce 2007 funkci jednatele a této práci se věnoval s velkým osobním nasazením. Psal články do Kyjských listů, sháněl granty a dotace na činnost Sokola. Pan Slavětínský byl v roce 1998 ke svým 75tinám vyznamenán medailí Dr. M. Tyrše.
    
6.3.1999 ve večerních hodinách vznikl kvůli technické závadě požár, který zničil klubovnu, část tělocvičny, shořelo cvičební nářadí, část šermířské výstroje. Hned druhý den se mnoho místních členů pustilo do práce, odstraňovaly se škody, začalo se s finanční sbírkou na obnovu tělocvičny. V krátké době se podařilo získat od členů TJ, místních občanů a spřízněných firem velkou částku, dostali jsme i grant od Hl. města Prahy a MÚ Praha 14, a to zásluhou pana Jiřího Slavětínského.
Za peníze byl nakoupen materiál, některé práce prováděla firma Staviz z Kostelce nad Černými Lesy. Asi 20 členů TJ odpracovalo obětavě  stovky a stovky hodin, a tak mohla být již za 14 měsíců od ničivého požáru provedena kolaudace celého objektu a objekt slavnostně předán do užívání,  obohacen o plynové vytápění.
  
Od 3.1.2000 fungujeme s novým názvem: TJ Sokol Jahodnice
 
V současné době fungují tenisové kurty pro veřejnost, pravidelná cvičení pro děti a mládež a dospělé.Stálicí jsou sportovní hry pro děti a mládež, které vede úspěšně již několik let naše členka paní Jana Baňková. Lektorkou stálící je paní Eva Křápová, která společně s Janou Figallyovou,stála u zrodu cvičení pro ženy na Jahodnici. Nabízíme pravidelné lekce aerobiku, cvičení na fitballech, kondiční lekce apod., (viz Nabídka aktivit).  Vzhledem k tomu, že je tělocvična vytápená plynem, je prostor sálu využíván celoročně na různé sporty jako stolní tenis, florball, badminton, výuku Okinawského karate apod.
 
Každoročně pořádáme Den dětí, na kterém se vždy sejde okolo 80 – 100 dětí, v prosinci řipravujeme lampionový průvod s názvem Jahodnické světlušky. Z dalších akcí pro děti, které jsme uspořádali především z iniciativy našich členů patří Dětský karneval, Vítání jara, Podzimní putování pohádkou, Malované písničky – divadélko.
Z akcí pro dospělé kromě pravidelného programu jmenujme např. tenisové, nohejbalové a volejbalové turnaje pořádané tenisovým oddílem, v poslední době, již tradiční, velmi oblíbené cvičící soboty s ukázkou různých druhů cvičení.
    
 
Zdroje:
Poznámky pana Slavětínského – dlouholetého zasloužilého člena TJ, jednatele
Účetní zápisy a dokumenty
zpracováno k 1.8. 2013
 
 

ZPĚT