Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK SE STÁT ČLENEM?

13. 3. 2013

Z členství vyplývají povinnosti uhradit členské příspěvky a odpracovat předepsaný počet brigádnických hodin.

Člen má právo účastnit se za zvýhodněných podmínek pravidelných a nepravidelných akcí pořádaných sdružením a má přednostní právo pronájmu tělocvičny i tenisových kurtů. 
 

 

 

Přihláška do TJ Sokol Jahodnice ZDE 

 

Směrnice

Členské příspěvky navrhuje dle stanov čl. XI. odst. 4 výbor sdružení, schvaluje dle stanov čl. VIII. odst.2d) valná hromada.

Členské příspěvky jsou splatné na běžný kalendářní rok nejpozději k 28.2. příslušného roku pro členy, kteří byli členy OS i v roce předchozím.

Výše členských příspěvků u nových členů v běžném roce je pro rok 2013 Kč 240,- pro dospělé a Kč 70,- pro děti a mládež do 18ti let věku.

Brigády jsou součástí členství. Pro rok 2013 je odsouhlasený počet brigádnických hodin ve výši 8 hodin pro muže a ve výši 2 hodin pro ženy. Na děti a mládež se povinnost brigád nevztahuje. Za neodpracované brigádnické hodiny je člen povinen uhradit peněžní náhradu ve výši Kč 50,- / 1 brigádnická hodina. Cílem brigádnických hodin je údržba prostor tělocvičny a klubu, tenisových a víceúčelového kurtu a přilehlých prostor a pomoc při organizaci pravidelných i nepravidelných akcí.

Členské příspěvky (i neodpracované brigádnické hodiny) je možné uhradit při pravidelných lekcí cvičení, v klubu TJ nebo bankovním převodem na účet číslo 223259167/0300 (var. symbol = rodné číslo nebo č.čl.průkazu, spec. symbol = 2013, do zprávy pro příjemce je uveďte své jméno a příjmení).